کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 3275   |   تاریخ درج: Wednesday, December 11, 2019   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر سایت آذربام

 

انتخاب شرکت آذربام به عنوان واحد نمونه کیفی در سال 98

افتخاری دیگر برای شرکت آذربام

 


انتخاب به عنوان واحد نمونه استانی در سال 98 برگ زرین دیگری در مجموعه افتخارات این شرکت ثبت کرد. در تاریخ 98/8/14 در مراسم روز استاندارد این شرکت به عنوان واحد نمونه کشوری انتخاب شد و تندیس این عنوان توسط مدیریت شرکت آقای سعید فتاح زاده دریافت گردید.

Share نسخه مخصوص چاپ