کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 3044   |   تاریخ درج: Saturday, September 10, 2016   |   ساعت: 4:18 PM   |   منبع / نویسنده مطلب: راه اندازی و درج محتوا

 

برگزاری اولین کلاس آموزشی قیرهای (PG) در استان آذربایجان شرقی


در کشور ایران به طور رایج از آزمایشهای درجه بندی نفوذی قیر جهت طبقه بندی آن استفاده می شود که با توجه به نیاز داخلی و شرایط متنوع آب و هوایی و ترافیکی کشور، لزوم طبقه بندی قیرها بر اساس عملکرد (PG) که بتواند در همه شرایط ترافیکی و آب و هوایی قیرهایی با عملکرد مورد آن کار ارائه دهد، احساس می شود. در این روش دماهای مورد انتظار پروژه های راهسازی مبنای انتخاب قیر قرار گرفته و با توجه به حجم و سرعت ترافیک درجه عملکردی قیر دستخوش تغییر می شود. این شرکت پس از احساس مسئولیت در قبال کیفیت طبقه بندی قیرهای تولیدی خود اقدام به تامین تجهیزات آزمایشگاهی قیرهای(PG) نموده و با دعوت از همکاران مجرب سازمانها و ادارات ذیربط اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی جهت آشنایی با سیستم درجه بندی عملکردی قیر (PG) و آزمایش های لوازم آن نموده است. دوره آموزشی مذکور بصورت تئوری و در تاریخ 16/05/1393 در محل کارخانه شرکت آذربام با حضور مدیران و کارکنان اداره راه و شهرسازی و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان برگزار گردیده و دوره عملی انجام آزمایشهای عملکردی (PG) به زودی با اطلاع رسانی پیش از موعد در محل آزمایشگاه شرکت برگزار می گردد.

 برگزاری اولین کلاس آموزشی قیرهای (PG) در استان آذربایجان شرقی 

 برگزاری اولین کلاس آموزشی قیرهای (PG) در استان آذربایجان شرقی 

 برگزاری اولین کلاس آموزشی قیرهای (PG) در استان آذربایجان شرقی 

برگزاری اولین کلاس آموزشی قیرهای (PG) در استان آذربایجان شرقی

Share نسخه مخصوص چاپ