مواد مورد مصرف
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

 

مواد مورد مصرف

مواد مورد مصرف

I.P.P

مواد مورد مصرف

A.P.P

مواد مورد مصرف

A.P.P

مواد مورد مصرف

پودر تالک

 

موارد مورد مصرف در عایقهای رطوبتی حفاظ
این شرکت با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و بهترین مواد توانایی تولید عایقهایی با کیفیت جهانی را داشته و پیشرو در این زمینه می باشد.

تیشو   پلی استر

تیشو   پلی استر

فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم